Our services

Professional 
services

Samen beheren, samen innoveren

Nieuwe toepassingen in de cloud of op locatie, hebben alléén een meerwaarde als ze actief beheerd en onderhouden worden. Daarom moet uw IT-afdeling weten hoe zij deze oplossingen op de juiste wijze inzet. Flexibele, schaalbare oplossingen zijn alleen zinvol in combinatie met minstens zo flexibele ondersteuning.

Wij voorzien elke organisatie daarom standaard van onze eersteklas support. We schakelen snel met uw medewerkers, want met ruim 20 jaar ervaring in consultancy, spreken we immers dezelfde taal.

Door onze IT-oplossingen op de juiste manier in te richten, te gebruiken en te integreren, leidt het tot een verbetering van meerdere aspecten.

Denk hierbij aan: klanttevredenheid, winstgevendheid en productiviteit. Dit draagt vervolgens weer bij aan de doelstellingen van uw organisatie.

Wij gaan graag met u in gesprek om een projectplan te ontwikkelen. Hierin formuleren we samen met u de beoogde doelstellingen, operationele diensten en leggen overeengekomen afspraken vast.

Consultancy services

Voordat u een van onze IT-oplossingen kiest heeft u al een beeld van de te behalen doelstellingen / ver-wachtingen. Waarbij u rekening gehouden heeft met de optimale bediening van betrokken stakeholders. Sommige doelen worden bij live-gang direct gerealiseerd, andere doelen vragen helaas om meer tijd.

Support services

Wanneer u onverhoopt toch tegen een probleem aanloopt, wilt u direct en effectief worden bijgestaan. Wij vinden dat bij een goed product ook een goede ondersteuning hoort.


Managed services

Flexibele, schaalbare oplossingen stimuleren de groei van uw organisatie. Bij dit proces komt een scala aan taken aan bod. IT-medewerkers beschikken niet altijd (direct) over de juiste kennis en / of tijd om deze uit te voeren. Met Managed Services nemen wij u deze taken uit handen.

Training services

Nadat u gekozen heeft voor onze oplossingen wilt u daadkrachtig aan de slag. U wilt immers het maximale rendement behalen uit uw investering.

Uit ervaring merken wij dat voor een succesvolle toepassing, twee aandachtsgebieden bepalend zijn: 'training in toepassing' en 'specialistische kennis'.

Wij geven om het succes te bevorderen deze twee op zichzelf staande trainingen, ieder met een eigen doelstelling.

Learn More