Voor eenvoudig en effectief 
assetbeheer

Beheer IT - en niet -assets 
​Garandeer naleving van de vereisten van softwarelicenties 
​Creëer en onderhoud inkooporders, contracten en kosten 
​Bewaak de complete asset-levenscyclus

Plan een online demo van AssetExplorer

ManageEngine geplaatst in het 2020 Gartner Magic Quadrant voor IT Service Management Tools

Lees het volledige rapport

IT Asset Management-tool voor uw bedrijf

ManageEngine AssetExplorer is webgebaseerde IT Asset Management (ITAM)-software die u helpt bij het bewaken en beheren van assets in uw netwerk, vanaf de planningsfase tot aan de buitengebruikstelling. Met AssetExplorer beschikt u over verschillende manieren om te verzekeren dat u alle assets in uw netwerk kunt vinden. U kunt software- en hardware-assets beheren, naleving van softwarelicenties verzekeren en inkooporders en contracten volgen. AssetExplorer is eenvoudig te installeren en direct gebruiksklaar.

Uw voordelen

Ontdek alle assets
binnen uw netwerk

Garandeer naleving van de vereisten van softwarelicenties.

Beheer en bewaak software- en hardware-assets.

Volg inkooporders en contracten.

Tref goed geïnformeerde beslissingen omtrent de aanschaf van hardware en software gedurende de complete IT-levenscyclus.

Beheer de complete levenscyclus van IT-assets.

Inzicht in de totale eigendomskosten (TCO) van een asset.

Uw voordelen

Ontdek alle assets
binnen uw netwerk

Garandeer naleving van de vereisten van softwarelicenties.

Beheer de complete levenscyclus van IT-assets.

Inzicht in de totale eigendomskosten (TCO) van een asset.

Beheer en bewaak software- en hardware-assets.

Volg inkooporders en contracten.

Tref goed geïnformeerde beslissingen omtrent de aanschaf van hardware en software gedurende de complete IT-levenscyclus.

AssetExplorer is verkrijgbaar in 3 edities

Gratis

 • Alle functionaliteit van ManageEngine AssetExplorer
 • De beperking is tot 25 assets in uw netwerkomgeving
 • Beschikbaar in 29 talen
 • Gratis editie verloopt nooit

Proefversie

 • Volledig functionele 30 dagen geldige proefversie
 • Beperkt tot 250 assets in uw bedrijfsnetwerk
 • Beschikbaar in 29 talen
 • 24x5 technische ondersteuning

Profesional

 • Volledig functionele asset management oplossing
 • Geldig tot het einde van de licentie periode
 • Beschikbaar in 29 talen
 • 24x5 technische ondersteuning
Nieuwsgierig naar AssetExplorer

Waarom AssetExplorer?

Voorraadbeheer van IT-assets

Krijg controle over uw helpdesk

ManageEngine AssetExplorer helpt uw actuele informatie bij te houden van al uw assets door het periodiek scannen van uw hardware, softwa-re en andere eigendom-informatie. Volg en beheer al uw computers en uw netwerk appa-ratuur zoals Windows, Linux, Mac, AIX-machi-nes, Solaris, printers, routers, switches, enzo-voort binnen uw domein of bedrijfsnetwerk.

Asset-
trackingsoftware

Doe meer dan alleen brandjes blussen
AssetExplorer scant en controleert alle werk-stations binnen uw bedrijf die zijn verbonden via LAN, WAN en VPN. Het toont de volledige eigendom informatie van de asset en tevens de betreffende hardware- en software  inventaris-gegevens.   Zo heeft u een goed inzicht in wie wat bezit in haar of zijn bezit heeft hun werk-zaamheden te verrichten.

Beheer van software-
assets

Beheer wijzigingen met precisie

AssetExplorer scant uw netwerk en ontdekt automatisch alle software die op de verschillende werkstations beschikbaar zijn binnen uw organisatie. Met behulp van deze informatie kunnen vertantwoordelijke eenvoudig de compliance garander en door het bijhouden van een checklist voor conforme, onvoldoende en teveel ge-licentieerde software.

Beheer van software-licenties

Optimaliseer de dienstverlening

ManageEngine AssetExplorer biedt inzicht in de compliance met softwarelicenties en het gebruik van niet-geautoriseerde software binnen de organisatie, en helpt daarnaast illegaal ge-bruik en de hiermee gepaard gaande problemen proactief te voorkomen. Het beheert naast de bestaande CAL's (Client Access Licences), volume- en individuele licenties alle licentietyp-en zoals OEM, gelijktijdig, enterprise, gratis, spe-cifieke gebruiker,  per asset enproefversies. Li-centietypen voor Microsoft, Adobe en Symantec zijn standaard ge-configureerd.

Asset-
trackingsoftware

Krijg een volledig beeld
AssetExplorer scant en controleert alle werkstations binnen uw bedrijf die zijn verbon-den via LAN, WAN en VPN. Het toont de volle-dige eigendomsinformatie van de asset en te-vens de betreffende hardware- en software in-ventarisgegevens. Zo heeft u een goed inzicht in wie wat bezit.

Configuration Management Database

Lever IT-projecten op tijd af
De Configuration Management Database (CM DB) stelt u in staat om in één repository al uw configuratie-items (CI's) te volgen en beheren. Denk hierbij aan assets, software-installaties, IT- en zakelijke services, personen, documenten en-zovoort. In tegen-stelling tot de assetdatabase die bestaat uit een verzameling assets, is de CMDB in AssetExplorer ontworpen om een en-orme IT-structuur te ondersteunen waarbij de onderlinge relaties tussen de CI's met succes worden onderhouden en ondersteund. De CMDB fungeer als een effectieve besluitvormingstool doordat deze een cru-ciale rol speelt bij de im-pactanalyse en vaststelling van onderliggende oorzaken in ManageEngine AssetExplorer.

Beheer van inkooporders (PO's)

Neem de juiste beslissingen

AssetExplorer helpt bij het PO-beheer en het identificeren van besparingsmogelijkheden, beleidsmaatregelen en boventalligheid (redundan-ties). Het biedt ondersteuning bij het beheren van de complete levenscyclus van een inkoop-order.

Ontdek de kracht van AssetExplorer

Nieuwsgierig naar AssetExplorer